3 Temmuz 2018

Çocuk ve adalet sistemi (ceza yargılamasında çocuk)

Özet   Bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması veya hapsi, ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp, uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulmalıdır. Ayrıca hiçbir […]
3 Temmuz 2018

TBB Meslek Kuralları ve Avukatın Hak ve Sorumlulukları

Özet   Tarih boyunca en şerefli ve en itibarlı mesleklerden olan avukatlık mesleğinin saygınlığını korumak, geleneklere bağlı ve en mükemmel şekilde icra edilmesine ışık tutmak amacıyla; […]
3 Temmuz 2018

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve HAGB kararlarına itiraz

Özet   Ceza politikasına esneklik kazandıran faydalı bir kurum olan “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)” uygulaması ceza usul kanunumuzda yerini bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, HAGB’nin şartları […]
3 Haziran 2016

Avukatla Çalışma Zorunluluğu

Avukatla Çalışma Zorunluluğu Avukatlık mesleğinin amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak […]
29 Mayıs 2016

Trafik Kazası Halinde Yasal Haklarınız

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesi’ne göre trafik kazası “Karayolları üzerinde bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaydır.” Trafik kazaları […]