Faaliyet Alanlarımız

8 Nisan 2014

Danışmanlık

Danışmanlık hizmetlerimiz, şahsınızın veya şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, tarafı...

4 Mayıs 2014

Şirketler Hukuku

Sözleşme kavramının ve sözleşmeler hukukunun önemi her geçen gün daha fazla artan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira sözün senet olarak kab...

5 Mayıs 2014

Tazminat Hukuku

Tazminat hukukuna dair her konuda gerekli hukuki süreç tarafımızdan icra edilmektedir. Trafik kazalarından kaynaklı her türlü bedeni....

6 Mayıs 2014

Gayrimenkul

Tapu İptali Ve Tescil Davaları, Şuf’a Davaları, Men’i Müdahale Davaları, Ecri Misil Davaları, Muvazaa Nedeni İle Tapu İptal Davaları...