Faaliyet Alanlarımız

9 Mayıs 2016

İş Hukuku

İş sözleşmesi, 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14.Maddesi’nde belirtilen koşul ve sebeplerle sona eren işçiye ya da onun vefatı durumunda mirasçılar...

7 Mayıs 2014

İdare Hukuku

Hukuk devleti ilkesi, İdarenin hukuka bağlılığını ve idari faaliyetlerin hukuk kuralları içinde yürütülmesini gerekli kıldığına göre, İdarenin ve id...

6 Mayıs 2014

Gayrimenkul

Tapu İptali Ve Tescil Davaları, Şuf’a Davaları, Men’i Müdahale Davaları, Ecri Misil Davaları, Muvazaa Nedeni İle Tapu İptal Davaları...

5 Mayıs 2014

Tazminat Hukuku

Tazminat hukukuna dair her konuda gerekli hukuki süreç tarafımızdan icra edilmektedir. Trafik kazalarından kaynaklı her türlü bedeni....